top of page
3.png

JEDNODENNÍ AUDIT

Zmapujeme stav práce s osobními údaji ve vaší firmě a připravíme vám doporučení pro jednotlivé oblasti s ohledem na GDPR. To vše do 24 hodin.

profesionální Meeting

Co je jednodenní audit GDPR?

Chcete vědět, zda jste připraveni na GDPR?
Podnikli jste již nějaké kroky?
Nevíte jak začít?


Pak vám nabízíme 1denní audit připravenosti. Během jednoho dne vám zmapujeme současný stav a dáme vám doporučení pro jednotlivé oblasti.

Zaměřujeme se na základní GDPR oblasti Ochrany osobních údajů:

 • PLNĚNÍ POVINNOSTÍ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • DODRŽENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ GDPR

 • PLNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • ZAVEDENÍ ZÁMĚRNÉ OCHRANY

 • ORGANIZAČNÍ & TECHNICKÁ OPATŘENÍ

 • ZAMĚSTNANCI

 • POVĚŘENEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / DPO (povinnosti DPO)

Analýza obsahuje tyto body:

 • fyzická kontrola dvou GDPR specialistů u vás ve firmě.

 • úvod do GDPR - seznámení s problematikou GDPR

 • základní popis/definice/vysvětlení legislativy, které se daný bod týká analýza současného stavu a opatření

 • doporučení nápravných opatření

 • přehledná zpráva obsahující a současný stav a doporučení případných opatření, aby jste byl ve shodě s legislatvou GDPR

 • jednoduchá šablona pro mapování oblastí, kde se zpracovávají osobní údaje (povinnost dle článku 30 dané legislativy)

 • přehledná šablona pro analýzu rizik

bullet Journal

Výstupem je podrobná zpráva o současném stavu a návrh doporučení pro nevyhovující oblasti. Zpráva je zpracována v přehledné grafické podobě pro každou oblast. Obdržíte ji do 24 hodin od ukončení auditu. Každá oblast je zároveň doplněna návrhem opatření, které je nutné realizovat pro zajištění souladu.

bottom of page