JEDNODENNÍ AUDIT

Zmapujeme stav práce s osobními údaji ve vaší firmě a připravíme vám doporučení pro jednotlivé oblasti s ohledem na GDPR. To vše do 24 hodin.

Co je jednodenní audit GDPR?

Chcete vědět, zda jste připraveni na GDPR? Podnikli jste již nějaké kroky? Nevíte jak začít?

 

S problematikou GPDR vás seznámíme a povedeme audit přímo u vás ve firmě a to jen během jednoho dne. Vysvětlíme vám legislativu a zanalyzujeme základní oblasti GDPR:

 • PLNĚNÍ POVINNOSTÍ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • DODRŽENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ GDPR
 • PLNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 • ZAVEDENÍ ZÁMĚRNÉ OCHRANY
 • ORGANIZAČNÍ & TECHNICKÁ OPATŘENÍ
 • ZAMĚSTNANCI
 • POVĚŘENEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / DPO (povinnosti DPO)

Během jednoho dne zmapujeme stávající stav a dáme vám doporučení, co zlepšit. Navíc obdržíte jednoduché šablony pro mapování jednotlivých oblastí zpracování osobních údajů a analýzu rizik.

Jednodenní audit zahrnuje:

 • Fyzická kontrola dvou GDPR specialistů u Vás ve firmě.
 • Úvod do GDPR – seznámení s problematikou GDPR
 • Základní popis/definice/vysvětlení legislativy, které se daný bod týká
 • Analýza současného stavu daných opatření
 • Doporučení nápravných opatření
 • Přehledná zpráva obsahující a současný stav a doporučení případných opatření, aby jste byly ve shodě s legislativou GDPR
 • Jednoduchá šablona pro mapování oblastí, kde se zpracovávají osobní údaje (povinnost dle článku 30 dané legislativy)
 • Přehledná šablona pro analýzu rizik

Výstupem jednodenního auditu je podrobná zpráva o současném stavu a návrh doporučení pro nevyhovující oblasti. Zpráva je zpracována v přehledné grafické podobě pro každou oblast, a obdržíte ji do 24 hodin od ukončení auditu. Každá oblast je zároveň doplněna návrhem opatření, která je nutno realizovat pro zajištění souladu.

E-mail

FORUM KARLÍN – Pernerova 51,
186 00, Praha 8

Telefon +420 606 727 240
 afel@afel.cz

Poptat audit

Nebo nám rovnou zavolejte na
Telefon +420 606 727 243


AFFEL PRO
AFFEL PRO